Kontakt

Kontaktní údaje


Adresa

Penzion Jelen
Zámecká 1942/7a
733 01 Karviná - Fryštát

+420 596 314 680


Jak k nám

Směr od Ostravy:  Pokračujte po hlavní čtyřproudé třídě, na třetí světelné křižovatce odbočte doprava na Poštovní ulici (u budovy VZP), pokračujte po hlavní cestě na ulici Karola Sliwky. Na první křižovatce na ulici Karola Sliwky odbočte doprava (poznávací znamení je „Centrální tržnice") a pokračujte v přikázaném směru jízdy.

Směr od Českého Těšína:  Pokračujte po hlavní čtyřproudé třídě, na druhé světelné křižovatce odbočte doleva na Poštovní ulici (u budovy VZP), pokračujte po hlavní cestě na ulici Karola Sliwky. Na první křižovatce na ulici Karola Sliwky odbočte doprava (poznávací znamení je „Centrální tržnice") a pokračujte v přikázaném směru jízdy.

Firemní údaje

SW Kosmos s.r.o.
Zámecká 1942/7a
733 01 Karviná

IČ 28146166
DIČ CZ28146166

Informace pro dodavatele

Službu, kterou kdokoliv v pozici dodavatele nabízí firmě SW Kosmos, je možno objednat pouze při oboustranné písemné nebo emailové komunikaci.

Závěrečnou podobu objednávky a souhlas s cenou musí firma SW Kosmos vždy potvrdit písemně s podpisem jednatele firmy, a to buď emailem z adresy, kterou celou dobu používal pro komunikaci, anebo písemně.

Až do písemného potvrzení se jedná pouze o běžnou obchodní komunikaci. Nejedná se o právní jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Komunikace není pro nikoho právně závazná, pokud nebude oboustranně písemně potvrzena. Smluvní vztah mezi dodavatelem a firmou SW Kosmos až do písemného potvrzení nevznikl.

Mapa